Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców:

  •  Agnieszka Śmietana - asmietana@umz.zgierz.pl
    • tel:  690 540 365
  •   Anna Olczak - aolczak@umz.zgierz.pl
    • tel: 503 008 159

 ZCOP Zgierz, ul. Długa 29A,  

 adres e-mail: cop@umz.zgierz.pl