W 2021 roku obchodzimy dwusetną rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej.

Dokument z 30 marca 1821 roku miał przełomowe znaczenie dla historii naszego miasta. Powstał w bardzo ważnym momencie i sprawił, że odtąd Zgierz mógł rozwijać się jako nowoczesny ośrodek sukienniczy.

W roku rocznicy obchodów 200-lecia Umowy Zgierskiej 2 czerwca 2021 Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski , ogłosił konkurs o nagrodę im. Rajmunda Rembielińskiego w kategoriach:

  • Przedsiębiorca Roku 2020
  • Świadomi w Biznesie – wybór mieszkańców
Celem konkursu jest:
  • Promowanie przedsiębiorców najprężniej działających na terenie Gminy Miasto Zgierz,
  • Promowanie przedsiębiorców najbardziej dynamicznie rozwijających działalność gospodarczą,
  • Budowanie wizerunku Miasta Zgierza jako samorządu przyjaznego przedsiębiorcom.
→ ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Zgierza 

Ideą konkursu jest promowanie przedsiębiorców działających na lokalnym rynku. Organizatorzy pragną docenić dynamicznie rozwijające się firmy, a także wszystkie firmy, które działają na rzecz lokalnej społeczności.
Dostrzegając wysiłki tych, którzy mogą stanowić wzór i motywację dla innych chcemy zaprosić do konkursu przedsiębiorstwa działające na naszym terenie, przedsiębiorców dynamicznie rozwijających swoją działalność, oraz tych, którzy wyróżniają się w działaniu na rzecz społeczności lokalnej.
21.06.2021 roku Prezydent Miasta Zgierza powołał Kapitułę Konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO.

W skład Kapituły Konkursu o nagrodę im. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO wchodzą:

1. Bohdan Bączak - Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza,
2. Artur Augustyniak  - Pełnomocnik ds. Nadzoru w Urzędzie Miasta Zgierza,
3. Karol Pruski - Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej,
4. Tomasz Bartosiak - Prezes Izby Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski
5. Paweł Anyszewski - Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
6. Marta Pietrak-Kędzierawska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu,
7. Agnieszka Sobieszek - Zastępca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
8. dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka - Sekcja Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
9. dr Kazimierz Kubiak - Wiceprezes Stowarzysznia Wlókienników Polskich.

→ ZARZĄDZENIE o powołaniu Kapituły  

→ ZARZĄDZENIE 306 

→ ZARZĄDZENIE 307 

Konkurs odbywa się dla podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta Zgierza.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zachęcamy rodzimych przedsiębiorców do udziału w konkursie

→ Regulamin Konkursu 
→ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ( przedsiębiorca mikro/mały) 
→ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ( przedsiębiorca średni/duży)