Warunki uczestnictwa w Konkursie w kategorii: „Świadomi w biznesie - wybór mieszkańców" - nagroda przyznawana przez mieszkańców spośród przedsiębiorców zgłoszonych do udziału w konkursie: "Przedsiębiorca Roku 2021"

  • Działalność prowadzona zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • Działalność prowadzona na terenie miasta, a w przypadku, kiedy działalność zarejestrowana jest poza miastem, większość działań przedsiębiorcy realizowana jest na terenie miasta,
  • Zapoznają się z treścią i zaakceptują regulamin,
  • Zgłoszenie niekompletne oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane