Warunki uczestnictwa w Konkursie w kategorii: „Przedsiębiorca Roku 2020" - nagroda przyznawana przez Kapitułę Konkursu

  Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 22 września 2021r.

  1. Działalność prowadzona zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.
  2. W kategorii wyodrębnia się podział wynikający z wielkości kandydującej firmy: mikro, mały, średni, duży.
Kryteria oceny dla podkategorii duża i średnia firma:
  • Sytuacja ekonomiczna firmy: rynki zbytu, pozyskanie środków unijnych, innowacje, otrzymane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty,
  • Zatrudnienie i warunki pracy.
Kryteria oceny dla podkategorii mała i średnia firma:
  • Opis działalności,
  • Działalność na rzecz społeczności lokalnej,
  • Otrzymane nagrody, wyróżnienia i certyfikaty.
W szczególnych sytuacjach Kapituła Konkursu ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia dla firm z miasta. Nagroda ta może być przyznana za całokształt działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w mieście.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 do 22 września 2021r.  w siedzibie ZCOP - ul. Długa 29A  oraz  mailowo - cop@umz.zgierz.pl 


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY firma mała_mikro 20.08.2021 13:16 docx 175,09 KB 76
2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY firma duża_średnia 20.08.2021 13:17 docx 176,08 KB 12