Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorców:

  •  Agnieszka Śmietana - asmietana@umz.zgierz.pl
  •  Sylwia Kurowska - skurowska@umz.zgierz.pl

 ZCOP Zgierz, ul. Długa 29A,  

 adres e-mail: cop@umz.zgierz.pl

 tel:  +48 690 540 365